söndag, oktober 21, 2007

Ruggigt fascinerande

Jag tyckte att detta var riktigt fascinerande alltså:

Fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too

Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can. i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

Är inte den mänskliga hjärnan otrolig!?!

2 Comments:

Blogger elin.carrander said...

Jag läste att Merlot-försäljningen hade gått ner i USA efter filmen då de dissar just den druvan. Synd...

9:05 fm  
Blogger Anders C said...

Mjo... Måste testa Merlot nån gång.

Vi kan ha vinprovarafton nån gång. Pinot Noir, Merlot och en Syrah. Så ser vi om vi kan spotta skillnaden!

Sen att man nog skulle bli väldigt full är ju en annan sak.

8:04 em  

Skicka en kommentar

<< Home